به اولین رویداد استارتاپ ویکند دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با محوریت گیاهان دارویی خوش آمدید..............زمان برگزاری رویداد: 19 الی 21 اسفند ماه 1395

برنامه زمانبندی روز اول (پنجشنبه 19 اسفند 95)

یک هفته قبل از رویداد به اطلاع ایده پردازان محترم خواهد رسید.
مشاهده مطلب

برنامه زمانبندی روز دوم (جمعه 20 اسفند 95)

یک هفته قبل از رویداد به اطلاع ایده پردازان محترم خواهد رسید.
مشاهده مطلب

برنامه زمانبندی روز سوم (جمعه 21 اسفند 95)

یک هفته قبل از رویداد به اطلاع ایده پردازان محترم خواهد رسید.
مشاهده مطلب