به اولین رویداد استارتاپ ویکند دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با محوریت گیاهان دارویی خوش آمدید..............زمان برگزاری رویداد: 19 الی 21 اسفند ماه 1395
امتیاز گروه های برگزیده :

 

 

* گروه برگزیده اول  3 میلیون تومان نقد

*  3 تا 5 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه 2 درصد از طرف انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

 

* گروه برگزیده دوم 2 میلیون تومان نقد

*  2 تا 3 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه 2 درصد از طرف انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

 

* گروه برگزیده سوم 1 میلیون تومان نقد

* 1 تا 2 میلیون تسهیلات قرض الحسنه 2 درصد از طرف انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

 

* امتیاز استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

* امتیاز استقرار در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری

* برخورداری از حمایت حامیان و سرمایه گذاران

 

* تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جوایز نقدی ارزنده به تمامی افراد گروه برگزیده